English for You

English for You -      program pro dospělé a seniory

English for You - to je výukový kurz pro dospělé studenty i pro studenty ve věku seniorů. Nikdy není pozdě!!

Kurz je určen především pro ty, kteří se chtějí učit jazyk bez nátlaku a zábavně. podobně, jako učíme i děti. Kurzy jsou pro dospělé všech věkových kategorií bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka i pro ty, kteří již nějaké základy mají.

Naší specialitou jsou i kurzy angličtiny pro seniory, tedy studenty od 55 let výše. Zde výuka probíhá v pomalejším tempu a jednoduše.

Výuka probíhá v malých skupinách 3 - 7 studentů. Hodiny jednou týdně vede vyškolený lektor v neformální a příjemné atmosféře. Mortimer výuku zaměřuje na volný mluvený projev a porozumění anglickému jazyku. Rychlost výuky a odpovídající opakování probrané látky, navíc podpořené poslechem CD nosičů, je uzpůsobena skupině studetnů. Tak je zaručena úspěšnost učení.

Je velmi důležité, aby naši studenti byli schopni komunikovat v angličtině s ostatními lidmi. Tohoto cíle jsme schopni dosáhnout bez namáhavého učení se gramatických pouček a pravidel. Proto také není gramatika ústředním tématem našich hodin. Skrze různá cvičení, hry a převádění probrané látky do praxe se naučíte používat gramatiku správně.

Velkou pozornost věnujeme tomu, aby se slovní zásoba našich studentů neustále rozrůstala. To, co již umí, pak musí začít používat aktivně. Proto jsou naše výukové materiály strukturovány tak, aby nebyla probírána jen nová slovíčka, ale také aby každé jednotlivé téma bylo dostatečně pravidleně opakováno.

Zajímavá a potřebná témata jsou probírána pomocí "rolí" a mluveným projevem. Studenti jsou podporováni a lehce nuceni reagovat v různých situacích. Studenti jsou vystavováni situacím, jako v reálném životě.

Začátečníci - 1  , tento kurz poskytuje dostatek výukových témat na 10 až 12 měsíců. Studenti se naučí na 600 slovíček a potřebná základní gramatická pravidla. Důraz je zde kladen na přítomný a budoucí čas. Výukový kurz je určen pro všechny, kteří mají velmi malou, nebo žádnou znalost anglického jazyka.

Atraktivní témata jsou vybrána tak, aby lekce byly strukturovány zajímavě a byly variabilní.:

představit sebe a pozdravit ostatní, jak se máte a odkud jste, státy světa a kontinenty, číslovky, barvy, požádat o něco, rodina, hobby, povolání, objednat si v restauraci, jídlo a nápoje, čas, domluvit si schůzku, popis cesty, kousky nábytku, rezervace místnosti v hotelu, zeptat se na cestu, obchody a veřejné instituce, dny v týdnu, dopravní prostředky.

Falešní začátečníci a velmi mírně pokročilí - 2, tento výukový set obsahuje dostatečné množství na 17 - 22 měsíců výuky, pokrývá slovní zásobu přibližně na 600 slov a nutná základní gramatická pravidla, s důrazem na přítomný a předpřítomný čas. Tento kurz je doporučen jako pokračovací pro English fro You 1 , nicméně může být použit jako samostatný kurz pro studenty s menšími znalostmi angličtiny.

Atraktivní témata jsou vybírána tak, aby byla, stejně jako v předchozím kurzu, zajištěna variabilita témat:

Popište, co právě děláte, předložky, roční období, oblečení, povídejte o počasí a o klimatu obecně, na poště, britská a americká měna, v bance, základní číslovky, názvy měsíců. Dále se naučíte, jak si pronajmout dopravní prostředek, vyplnit formulář, co a jak v nemocnici, posat jak se cítíte a pojmenovat jednotlivé části těla a smysly. Budete mluvit o tom, jak se učíte cizímu jazyku, o různých školských systémech, hláskování, jak si zamluvit výlet, jak si nakoupit vybavení na dovolenou, jak se domluvit na letišti, jak si zajistit, popis krajiny a okolí, místností v hotelu. Dále se zde využívá stupňování přídavných jmen.

Středně pokročilí studenti - 3 tento výukový kurz vystačí na cca 18 měsíců výuky, pokrývá aktivní slovní zásobu 600 slov a důležitá gramatická pravidla. Tento kurz navazuje na předchozí dva kurzy, i tak jej lze použít samostatně pro studenty středně pokročilé.

Tento výukový koncept opět shrnuje témata důležitá v každodenním životě.

Telefonní rozhovor, objednání jídla v restauraci, vyprávění o plánech a záměrech, o tom co máte a nemáte rádi. V této části výuky je kladen důraz na předpřítomný a budoucí čas, na tvoření již skládaných vět a reakce v anglickém jazyce.

Všechny tyto kurzy jsou doplněny spoustou pomůcek, her, gramatických cvičení a hlavně dobré atmosféry.

Kontakt

Mortimer English Club Slaný

slany@mortimer-anglictina.cz ; info@anglictina-slany.cz

smart area s.r.o
Wilsonova 577
Slaný
27401
IČ 05947740

604 610 627, 604 26 00 82

Vyhledávání

úvod

24.01.2020 00:00

Hledáte efektivní, zábavné a hravé kurzy angličtiny? Jste tu správně !

Angličtinu učíme podle mezinárodního konceptu MORTIMER ENGLISH CLUBu. Učímě zábavnou, hravou, ale velmi intenzivní formou děti již od 2 let, teenagery, dospělé i seniory. U nás se studenti nenudí! Přijďte si nezávazně vyzkoušet, jak naše výuka vypadá :-) Těšíme se na Vás !

Novinky

09.01.2021 16:09

Léto 2021 - anglické tábory a pobyty

Tábory se nám zaplnily, zbývá posledních pár míst na TEENS CAMPu

© 2015 Všechna práva vyhrazena. www.anglictina-slany.cz

Vytvořeno službou Webnode