Ashley

Pondělí 14.10

po jarních prázdninách prosíme, aby již všichni měli nové učebnice English for Cool Kids ( A4 formát) únor  12.2. - školní pomůcky, přídavná jména, použití ve větách 5.2. - sportovní vybavení ( popis, co se k čemu používá, dialogy) a zvířata - popis, kde co žije, otázky a odpovědi ve...

Pondělí 16.00

od konce února začínáme nový set - BOOK 9 ( červený batůžek) ÚNOR 12.2. abeceda, nábytek, emoce, hudební nástroje + slovesa ( I play the guitar, he feels emabbased...) 5.2. - budoucí čas ( WILL x WILL BE) LEDEN 22.1. + 28.1. - souhrnné opakování gramatiky a slovíček z učebnic 5-8, ukončení ...

Pondělí 16.50

od října pracujeme s učebnicí BOOK 3 listopad 14.11. předložky 7.11. přítomný čas prostý, emoce, předložky 1.11. přítomný čas prostý - nábytek, místnosti v domě říjen 24.10. Halloween   září a první polovina října  - opakování book 1+2  

Středa 13.30

od února začínáme nový set - BOOK 9 ( červený batůžek) ÚNOR 14.2. -abeceda, nábytek, emoce, hudební nástroje + slovesa ( I play the guitar, he feels emabbased...) 7.2. -budoucí čas ( WILL x WILL BE) LEDEN 22.1. + 28.1. - souhrnné opakování gramatiky a slovíček z učebnic 5-8, ukončení  BOOK 8 (...

Středa 14.30

po jarních prázdninách prosíme, aby již všichni měli nové učebnice English for Cool Kids ( A4 formát) únor  12.2. - školní pomůcky, přídavná jména, použití ve větách 5.2. - sportovní vybavení ( popis, co se k čemu používá, dialogy) a zvířata - popis, kde co žije, otázky a odpovědi ve...

Čtvrtek 13.30

pracujeme s učebnicí BOOK 5 listopad 16.11. - přítomný čas průběhový - úvod, sloveso BE - použití ve větách 9.11. - části těla divokých zvířat ( viz BOOK 5) , nová přídavná jména 2.11. - školní pomůcky - popis a použití, divoká zvířata - kde žijí, popis říjen 26.10. - prázdniny 19.10. - sloves a...

ČTVRTEK 14.30

po jarních prázdninách prosíme, aby již všichni měli nové učebnice English for Cool Kids ( A4 formát) únor  12.2. - školní pomůcky, přídavná jména, použití ve větách 5.2. - sportovní vybavení ( popis, co se k čemu používá, dialogy) a zvířata - popis, kde co žije, otázky a odpovědi ve...