pondělí 14.00

30.5. - jídlo a pití - slovní zásoba, hra - restaurace ( objednávání jídla a pití)

9.5. -opakování -  osobní zájmena, popis věcí a zvířat, použití slovesa HAVE ve větách

2.5. opakování - osobní zájmena, popis věcí a zvířat, použití slovesa HAVE ve větách

25.4. - stupňování přídavných jmen

18.4. -smysly ( I can see with my eyes...)  stupňování přídavných jmen

11.4. - - zdraví a nemoci (BOOK 6 - str. 2 - 5), smysly (BOOK 6, str. 6), stupňování přídavných jmen BAD, GOOD

4.4. - zdraví a nemoci, nová slovní zásoba + opakování školních potřeb ( I have..)

21.3. - EASTER - velikonoční lekce

14.3.  dokončení book 5 (The Little Red Hen; p. 25 - 28) + opakování školních potřeb, have/has, is/are

7.3.

25.2. - 16:30 - BOOK 5 (p. 20, 21) + opakování is/are, have/has

18.2. - BOOK 5 - p. 18, 19 (školní potřeby, have/has, is/are); opakování geometrických tvarů

4.2. -  osobní zájmena v AJ (I, you, he...); časování slovesa HAVE, školní potřeby (BOOK 5 - p.17, 18)

21.1. - BOOK 5 - p. 15, 16 (a few, a lot of + dokončení opposites), osoby (I, you, he, she...)

 

 

říjen - učení se a procvičování základních gramatických stuktur a slovní zásoby

- I have, I can, I´m ( he/she), tvoření otázek

-slovní zásoba  - ovoce, zelenina, jídlo, zvířata, barvy, číslovky

26.11 - ANIMALS (Book 5; p. 2 - 5) + základní slovní zásoba z předchozích knih (animals, toys, food, ugly, beautiful, happy, sad...) + otázky: What is your name? How old are you? How are you? Are you a boy/girl? Where are you from?

3.12. zvířata v ZOO (BOOK 5 - str. 4,5); počasí (It is sunny/windy/raining/snowing)

10.12. -opakování počasí (It is snowing/freezing/sunny/windy/cloudy; rainbow),

            - roční období,

            - zvířata v ZOO (BOOK 5; p. 4,5 + nově dolphin, bear, panda, snake, zebra, hippo, camel, parrot, wolf, tiger)

17.12. - CHRISTMAS LESSON - vánoční angličtina

           - tématická slovní zásoba a hry

           - děti nemusí nosit učebnice 

7.1.2016 - geometrické tvary, popis obrázků str 8,9 ( book 5)

              -  rhymes - strana 7

14.1. - opakování - geometrické tvary, opaky ( thin, small, thick, short, long)

21.1. -BOOK 5 - str. 13, 14 (opposites - opaky)