Čtvrtek 16.30

od února začínáme nový set - BOOK 9 ( červený batůžek)

ÚNOR

15.2. -abeceda, nábytek, emoce, hudební nástroje + slovesa ( I play the guitar, he feels emabbased...)

8.2. -budoucí čas ( WILL x WILL BE)

Leden

25.1. + 1.2. - souhrnné opakování gramatiky a slovíček z učebnic 5-8, ukončení  BOOK 8 ( budoucí čas, přídavná jména, 3. osoba j.č., množné číslo, otázky) konverzační aktivity

18.1. - Budoucí čas - otázky odpovědi

11.1.  - Budoucí čas ( WILL), školní potřeby + slovesa ( I can write with my pen, I can draw with a pencil..)

Prosinec

21.12. - vánoční lekce

14.12. -příběh z BOOK 8,  slovesa - použití ve větách

7.12 - konverzační aktivity - popis předmětů, kamarádů 

listopad

23.11. - slovesa, formování otázek a odpovědí ( When, WHY? Who?..)

16.11. opakování slovíček Book 8, příběh, přítomný čas prostý ( otázky, odpovědi..)

9.11. slovní zásoba - druhy dopravy a povolání ( driver works in.., pilot, police man ..) přítomný čas prostý - 1. a 3. osoba jednotného čísla, negace

2.11. přítomný čas prostý - 3. osoba jednot.č., množné číslo, opakování probrané slovní zásoby

říjen

26.10. Halloween

19.10. - povolání, měsíce, opakování emocí, tvary slovesa to be

12.10. - měsíce a roční období, povolání

 

září a první týden v říjnu  - opakování book 5-7