MINISCHOOL - anglické dopoledne - pátek

22.4. - nová slovní zásloba - zvířata v ZOO ( tiger, lion, crocodile, parrot, sea lion,)

8 +15.4. odpadlo

1.4. - oblečení ( T-shirt, trousers, jeans, hat, dress) + opakování počasí

18.3. - Easter lesson (Easter egg, Easter bunny, basket, Easter, Easter chicken)

11.3. -  počasí ( snowy, rainy, sunny, hot, cold)

4.3. -

26.2. - opakování témat jídlo, hračky, rodina, nemocnice; The Bears Who Saved Christmas (pohádka je ke shlédnutí na youtube)

19.2. - Teddy Bear Hospital - nová slovíčka -doctor, hospital, runny nose, cough, blow your nose, tissues, termometer, injection, surgical mask, plaster, bandage, blood, stitches

 

5.2. - pohádka Little Red Riding Hood (wolf, grandmother, forest),

opakování částí těla, nově: doctor, ambulance, cough, sneeze, blow your nose, runny nose
 a další hodinu 19.2. si děti donesou oblíbeného medvídka  nebo panenku -musí mít zřetelné ruce, nohy a tělo - budeme ho léčit:-) - pokud zapomenete, nic se neděje, zapůjčíme z našich bohatých zásob :-)

29.1. - pololetní prázdniny - Minischool odpadla - pololetní prázdniny

22.1. - Opakování jídla, částí těla (nově: neck, bottom, arm, hand, leg, fingers, back) + nově: computer, plane, table, house, chair; song: 5 Brown Teddies

15.1. - parts of body (head, eyes, ears, nose) + Body Song; jídlo (cheese, lemon, chicken, egg, chips, tea, hotdog, hamburger, cake, banana, apple, juice,    chocolate, ice-cream, doughnut)

8.1. -rozšíření slovní zásoby na téma jídlo (+ hamburger, milk, cheese, bread, tea, pizza), opakování členů rodiny, dopravní prostředky...

18.12 - vánoční Minischool - vánoční slovní zásoba a tematické hry

11.12. -opakování barev (vyráběli jsme semafor), dopravní prostředky (car, bus, train), jídlo (chocolate, apple, banana, juice, cake, ice-cream) + opakování všeho dosud probraného (rodina, počítání, hračky...)

4.12 - Minischool odpadla

 

říjen, listopad: základní slovní zásoba - barvy, zvířátka, hračky, rodina ,používání vět,  I´m...., I have.....