pondělí 15.00

6.6. - oblečení a jídlo - nová slovní zásoba
30.5. - přítomný průběhový čas - otázky, odpovědi, negace
23.5. - přítomný prostý a průběhový čas - rozdíly v použití
16.5. - oblečení, fromy sloves BE a HAVE ve všech probraných časech
9.5. - přivlastňovací zájmena, jídlo - přítomný prostý čas, školní potřeby - přídavná jména
2.5. - jídlo a pití, worksheet 15
25.4. - slovesa v přítomném čase ( worksheet 14), čas + denní rutina, jídlo - ve spojení s četností ( jak často jíš....)
18.4. - školní potřeby, části těla zvířat ( popis obrázku), opakování skloňování BE a HAVE GOT
11.4. - školní potřeby, přídavná jména, opaky, opak. přítomného, budoucího  a minulého času
4.4. -  školní potřeby
           přídavná jména
-        ''a lot of'' + ''a few''
 
21.3. - EASTER LESSON - velikonoční lekce
 
14.3. přivlastňování  ´s   mother´s, father´s....
 
7.3. oblečení a předložky, přivlastňování  ( his, her, my, your...) - str. 10
   školní potřeby
29.2.  
22.2. - nová slovní zásoba - slovesa ( přítomný průběhový čas)
         - zájmena ( worksheet 7 +20) 
 
          od 15.2. prosím o nošení nových učebnic
15.2. - opakování gramatiky a slovní zásoby ze starých učebnic a úvod do programu Fit for English
1.2. - závěrečné shrnutí a zopakování probraných témat, děti dostaly nové učebnice pro návazný výukový program FIT for English 1
        
25.1. - opakování slovní zásoby a gramatiky z obou učebnic
18.1. - popis obrázků, opakování časů ( přítomný prosý + průběhový a budoucí), otázky a odpovědi
 
11.1.2016 -TEST

           slovesa přítomný průběhový čas a budoucí (positive, negative  otázky)

            čas - hodiny

            školní předměty

            příběh z knížky a otázky k textu

4.1. 2016 - přídavná jména ( použití v otázce, odpovědi negaci)
                 - čas ( hodiny)
                 - čtení příběhu a otázky k textu
 
21.12. - vánoční angličtina
         - tematická slovní zásoba, konverzace a hry
 
   14.12. - text na str 23 + otázky k textu
             - předložky
             - procvičování budoucího a minulého času ( oznamovací věta a negace)
 
     7.12. - počasí ( bylo, je, bude..)
              - školní předměta a pomůcky ( I like, I don´t like..)
              - text str. 18 +19 - otázky k textu