středa 13.30 a 16.30

8.6. -minulý čas, Jak and the Beanstalk story

1.6. - modální slovesa, úvod do minulého času

26.5. - příslovce četnosti, opakování všech probraných časů

19.5. - modální slovesa, otázky a odpovědi

12.5. - opakování z učebnice

5.5. - množné číslo, přítomný průběhový čas

27.4. - popis obrázků, čtení textu a doplňující otázy ( porozumení textu)

20.4. - přítoný čas, sporty + sport. náčiní, popis obrázků

 

 

24.2. - rozkazovací způsob a přivlastňování

       - školní potřeby

17.2. -školní potřeby ( jak často potřebuješ....)

        - přídavná jména - použití ve větách

       - přítomný průběhový čas

27.1. -worksheet 15, školní potřeby ( str. 43)

       -  přítomný průběhový čas

20.1. - přivlastňovací zájmena

        - opakování předložek a času 

13.1. - přítomný čas (pos, neg, otázky) (str 37)

                          (str. 9) předmět, podmět, sloveso

                         příslovce četnosti + sport ( jak často ...

                         čas

6.1.2016 -minulý čas prostý a přítomný průběhový ( učebnice str 36)

             - neurčité členy ( worksheet 20)

             - oblečení - slovní zásoba

září - opakování

  •    týden 41. - čas, hodiny 

                             - školní pořeby ,I can ..

                             - (I can sharpen a pencil with a sharpener etc)

  •      týden 42. -  worksheet 1

                                 I have/She has got, hasn't ( str. 6)

                                 příslovce četnosti ( often, always, never, seldom..)

                                  oblečení ( slovní zásoba + použití v konverzaci)

  •  týden 43. -  Halloween - slovní zásoba, hry
  • týden 44. - státní svátek
  • týden 45. - osobní zájmena ( str. 7)

                         - oblečení, množní číslo, popis vzhledu

  • týden 46. - přivlastňovací zájmena ( str. 10)
                        - cvičení str. 11
 
  • týden 47. - slovní zásoba str. 34,
                         - předložky - str. 19
                         - worksheet 4
                         - sloveso to ba a to have  - negativ
  • 2.12. -prítomný průběhový čas ( otázka, oznamovací věta, negativ) - str 11 - pracovní sešit
                - přivlasňovací zájmena ( str. 27)
 
  • 9.12. - přivlastňovací zájmna ( prac. list 12)
                - přítomný průběhový čas ( otázka, negace, oznamovací věta) - prac. list 20
    
                 - modální slovesa SHOULD,  CAN,  MUST
 
  • 16.12. - CHRISTMAS LESSON - není potřeba nosit učebnice
       

                - slovní zásoba k tématu, hry, konverzace