Středa 14.30

po jarních prázdninách prosíme, aby již všichni měli nové učebnice English for Cool Kids ( A4 formát)

únor 

12.2. - školní pomůcky, přídavná jména, použití ve větách

5.2. - sportovní vybavení ( popis, co se k čemu používá, dialogy) a zvířata - popis, kde co žije, otázky a odpovědi ve dvojicích

leden

22. a 29.1. - Book 9 + 10 - souhrnné opakování

15.1. -přivlastňovací zájmena, otázky ve všech časech ( sloveso TO BE) , BOOK 10 - slovní zásoba

8.1. - WH otázky ( when, where, why, who, what)

prosinec

20.12. - vánoční lekce

listopad

8.11. opakování časů a slovní zásoby z učebnic

1.11. budoucí čas, otázky ( where, when, what, whay...) 

říjen

25.10. - Halloween

18.10.- člen určitý/ neurčitý - použití, čtení příběhu z knížky + otázky

11.10 - školní předměty ( slovní zásoba), minulý čas  - jednotné a množné číslo, was/were

září a první říjnový týden - opakování BOOK 9