středa 15.30

8.6. - hodina odpadla - nikdo ze studentů nepřišel :-(

1.6. - stupňování přídavných jmen, budoucí čas, cvičení str 34.

26.5. - budoucí čas (  WILL a GOING TO), způsobová příslovce, stupňování přídavných jmen

19.5. - budoucí a minulý čas  - opakování

12.5. - minulý průběhový čas, způsobová příslovce

5.5. - some / any - rozdíl v použití, somewhere, something..., konverzační hry

20.4. - příslovce, stupňování příd. jmen a přivlastňování

 

6.4. - čas ( hodiny), denní rozvrh ( daily routine)

         popis obrázků, minulý čas

30.3. - modální slovesa, minulý čas - nepravidelná slovesa

23.3. - EASTER - velikonoční lekce

24.2. - kepmpovací vybavení ( nová slovní zásoba)

        - video a otázky k videu

18.2. -minulý průběhový čas ( str47), procvičování minulého prostého a minulého průběhového času

27.1. - počasí - popis počasí a porovnávání

       - sportovní vybavení a nábytek ( popis pokoje, co je potřeba k jakému sportu...)

20.1. - přivlastňovací zájmena

        - řadové číslovky

13.1. - řadové číslovky

                   porozumění textu (poslech a otázky)

                    přídavná jména

                    worksheet minulý čas

                    popisování obrázků, slov

6.1. 2016 - slovesa - nová slovní zásoba

                           - minulý čas - pracovní listy

                           - porozumění textu ( lektor přečetl text a pak k textu dával otázky )

září - opakování

  •   týden 40. - slovesa, přídavná jména, popis obrázků, vzezření osob, oblečení
  •  
  •    týden 41. - hodina zrušena, nahrazeno 14.+ 21.10.
  •    týden 42. -  slovní zásoba - slovesa a přídavná jména

                                 opakování budoucího, minulého a přítomného času

                                  tvoření vět a otázek               

  •  týden 43. -  Halloween - slovní zásoba, hry, konverzace
  • týden 44. -  státní svátek
  • týden 45. - budoucí čas ( str 45)

                         - tvoření vět a otázek ve všech probraných časech

                        - školní potřeby

  • týden 46. - stupňování přídavných jmen, porovnávání ( větší než.., největší..)
                        - příslovce when, where
  • týden 47. - zájmena a použití ve větách ( where, when, ..)    
                        -  slova opačného významu ( oposites)
                        - opis vybraného slova                
    2.12. - slovesa a příslovce ( použití v přítomném, budoucím a minulém čase)
                                         

                - otázky a odpovědi s použitím tázacích zájmen How, Who, When, Why

               - nepravidelná slovesa ( studenti se musí naučit doma)

9.12. - přivlastňovací způsob

        -   minulý čas - tvoření vět a otázek s WAS, WERE + nepravidelná slovesa

        - slovní zásoba  povolání, nákupy

16.12. - vánoční lekce - CHRISTMAS LESSON

          - slovní zásoba k tématu, hry, konverzace