Úterý 14.10 - děti 7-9 let

OD ÚNORA NOSÍME BOOK 6

23.1. - Book 5 - Opakování slovní zásoby z celé knížky, procvičování "Is"/"Are" - děti navrhovaly vlastní příklady použití: "This Is 1 stone", "These Are 2 stones" atd. Pohybové pokyny z písně "Teddy Bear Song", str. 22. Příběh "The Little Red Hen", str. 25 - zaměření na činnosti jako: "swim", "play", "read" atd. Příští týden - přechod na EFC2 Book 6.

16.1. - Book 5 - Opakování: tvary, opaky, školní pomůcky, "Is"/"Are" použití ve větách. Píseň "Teddy Bear Song", str. 22. Příběh "The Little Red Hen", str. 25 - vysvětlení pojmů.

9.1. - Book 5 - Opakování: flashcards - protiklady, školní pomůcky, tvary, "Is"/"Are", formace základních vět s použitím získané slovní zásoby.

19.12. - vánoční lekce

12.12. - Book 5 - Opakování hrou - geometrické tvary, protiklady, školní pomůcky, zvířata, "there is", "there