English for Cool Kids 1, žáci 3.-6. tříd

Kurzy pro děti ve věku 8-12 let, které už základy mají. Mají základní slovní zásobu 200 -300 slov, umí utvořit jednoduchou otázku, odpovědět na ni a mluví v jednoduchých větách.

Návazný kurz pro děti, které absolvovaly kurzy  English for Children 2., nebo pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ, které se už angličtinu ve škole minimálně 2 roky učí a jsou schopné komunikovat na základní úrovni.

Pokročilejší skupiny vede rodilý mluvčí. 

Uvedená cena je za 1 pololetí, neobsahuje výukové materiály.

1. pololetí začíná 14.9.2023 a končí 31.1.2024

2. pololetí začíná 1.2. 2024 a končí 21.6.2024

Zvolte si variantu:

4 800,00 Kč