Kolik naše kurzy stojí?

Ceník je platný od 1.9. 2024

Ve školním roce 2024/25 budou kurzy probíhat od 12.9.2024 do 23.6.2025
Kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Číslo účtu pro zasílání kurzovného: 59477401/5500, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky

Platby za 1. pololetí školního roku zasílejte do 30.9. 2024, platby za 2. pololetí do 10.2.2025

Kompletní všeobecné obchodní podmínky najdete TADYKurzy Mortimer 1x týdně

garantujeme minimálně 36 lekcí za školní rok, během školních prázdnin a svátků neučíme, platí se vždy celé pololetí předem

4900 Kč/pololetí

Minischool - 1x týdně 8.30 - 12.00

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu naplánovaných lekcí v daném pololetí

480 Kč/lekci

Konverzace a příprava ke zkouškám

 skupinové lekce, 3-6 osob ve skupině, 50 minut 1x týdně

4900 Kč/pololetí

Individuální výuka 55 minut - prezenčně u nás, nebo on-line

pravidelná výuka 1:1 podle požadavků klienta, 

individuální výuku z kapacitních důvodů dočasně nenabízíme

od 490 Kč

Výukové materiály 

dle zvoleného kurzu, vystačí obvykle na 1-2 školní roky

400 - 1600 Kč