Kolik naše kurzy stojí?

Kurzy probíhají během školního roku, neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Číslo účtu pro zasílání kurzovného: 59477401/5500, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky


Kurzy Mortimer 1x týdně

garantujeme minimálně 36 lekcí za školní rok

4500 Kč/ pololetí

Minischool - 1x týdně 8.30 - 12.00

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu lekcí v daném pololetí

420 Kč/ lekci

Afterschool - anglická družina, 1x týdně 2 vyučovací hodiny

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu lekcí v daném pololetí

380 Kč/ lekci

Maturita - přípravný kurz 1x týdně 90 minut, celkem 22 lekcí

platí se ve 2 splátkách 11 + 11 lekcí ( 8.10.2021 - 8.4.2022 )

320 Kč/lekci

Konverzace 90 minut, 1x týdně

 skupinové lekce, 3-6 osob ve skupině

1300 Kč/ měsíc

Individuální prezenční výuka 55 minut

výuka probíhá u nás, pravidelní výuka podle požadavků klienta

od 450 Kč

Individuální on-line výuka 55 minut

pravidelná výuka dle požadavků klienta

od 430 Kč

Výukové materiály 

dle zvoleného kurzu, vystačí obvykle na 1-2 školní roky

400 - 1600 Kč