Kolik naše kurzy stojí?

Ceník je platný od 1.9. 2023, pro celý školní rok 2023/24

Kurzy budou probíhat od 14.9.2023 do 21.6. 2024.
Kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Číslo účtu pro zasílání kurzovného: 59477401/5500, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky

Platby za 1. pololetí školního roku zasílejte do 30.9. 2023, platby za 2. pololetí do 10.2.2024

Kompletní všeobecné obchodní podmínky najdete TADYKurzy Mortimer 1x týdně

garantujeme minimálně 36 lekcí za školní rok, během školních prázdnin a svátků neučíme, platí se vždy celé pololetí předem

4800 Kč/pololetí

Minischool - 1x týdně 8.30 - 12.00

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu lekcí v daném pololetí

450 Kč/lekci

Konverzace a příprava ke zkouškám

 skupinové lekce, 3-6 osob ve skupině, 50 minut 1x týdně

4800 Kč/pololetí

Individuální výuka 55 minut - prezenčně u nás, nebo on-line

pravidelná výuka 1:1 podle požadavků klienta, 

individuální výuku z kapacitních důvodů dočasně nenabízíme

od 490 Kč

Výukové materiály 

dle zvoleného kurzu, vystačí obvykle na 1-2 školní roky

400 - 1600 Kč