Kolik naše kurzy stojí?

Ceník je platný od 1.9.2022

Kurzy probíhají během školního roku, neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Číslo účtu pro zasílání kurzovného: 59477401/5500, variabilní symbol je číslo vaší přihlášky


Kurzy Mortimer 1x týdně

garantujeme minimálně 36 lekcí za školní rok, během školních prázdnin neučíme

4600 Kč/pololetí

Minischool - 1x týdně 8.30 - 12.00

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu lekcí v daném pololetí

440 Kč/lekci

Konverzace 90 minut, 1x týdně

 skupinové lekce, 3-6 osob ve skupině

1300 Kč/měsíc

Afterschool - anglická družina, 1x týdně 2 vyučovací hodiny

platí se vždy celé pololetí předem, dle počtu lekcí v daném pololetí

380 Kč/lekci

Maturita - přípravný kurz 1x týdně 90 minut, celkem 18 lekcí 

330 Kč/lekci


Business English a konverzace 60 minut, 1x týdně

platí se vždy blok 10 lekcí , skupina 2-6 studentů

290 Kč/lekci

Individuální výuka 55 minut - prezenčně i on-line

pravidelná výuka podle požadavků klienta

od 460 Kč

Výukové materiály 

dle zvoleného kurzu, vystačí obvykle na 1-2 školní roky

400 - 1600 Kč